ریزپز فعالیت خود را در زمینه آشپزی سلامت و مصرف مواد غذایی براساس کالری مورد نیاز بدن، آغاز نموده است. ریزپَز آشپزی و مصرف مواد غذایی بر اساس اصول سلامت است و ما این ماموریت را برای خود برگزیدیم تا روش و سبک غذایی را به سلامت ترین شکل ممکن تغییر دهیم.اگر به دنبال دستور پخت غذاهای سالم ، متنوع و جدید هستید ما برای کمک اینجا هستیم.